Projects

Research projects and research equipment funding
Project title Principal Investigator Funding source Funding amount Project Duration Funding agreement / decision number
International Centre for Cancer Vaccine Science prof. Natalia Marek-Trzonkowska (since 2021)

prof. Ted Hupp (2017-2021)

Foundation for Polish Science, European Development Fund, Operational Programme Smart Growth, 4.3. International Research Agenda Programme

42 122 280 PLN
(~9.4 m €)
1.10.2017-31.12.2023 MAB/2017/3
International Centre for Cancer Vaccine Science:
Equipment Grant (mass spectrometry)
dr Irena Dapic Foundation for Polish Science, European Development Fund, Operational Programme Smart Growth, 4.3. International Research Agenda Programme

4 716 361 PLN
(~1 m €)
2019 MAB/2017/3-AS2
International Centre for Cancer Vaccine Science:
Equipment Grant (cell sorting)
prof. dr. hab. Natalia Marek-Trzonkowska Foundation for Polish Science, European Development Fund, Operational Programme Smart Growth, 4.3. International Research Agenda Programme

2 711 230 PLN
(~0,6m €)
2019 MAB/2017/3-AS2
Specificity in detection of PTCs in mRNA by NMD and its network, insights from cancer perspective and cross-linking (XL-MS)
(Specyficzność w wykrywaniu PTC w mRNA przez NMD i jego sieć, spostrzeżenia z perspektywy raka i sieciowanie (XL-MS))
dr Umesh Kalathiya National Science Centre (NCN),  SONATINA

604 075 PLN
(~134 000 €)
01.12.2020-30.11.2023 UMO-2020/36/C/NZ2/00108
Detection of precursors of peptides presented by MHC molecules
(Detekcja prekursorów peptydów prezentowanych przez MHC)
dr Artur Piróg National Science Centre (NCN),   MINIATURA 4

41 800 PLN
(~9 000 €)
16.10.2020-15.12.2021 DEC-2020/04/X/NZ6/00259
KATY: Knowledge At the Tip of Your fingers: Clinical Knowledge for Humanity dr Javier Alfaro European Commission,
Horizon 2020
DT-TDS-04-2020 – AI for Genomics and Personalised Medicine
Total:
8 479 900 €;
ICCVS UG:
649 781,25 €
01.01.2021-31.12.2024 101017453
Funding „Premia na Horyzont” for the project KATY dr Javier Alfaro Ministry for Education and Science (MEiN), Premia na Horyzont

591 040 PLN (~131 000 €  ) 01.01.2021-31.12.2024 507056/PnH2/2021
IMMUNE-GENEMEMO: Identification of transcriptional memory maintenance factors through a cell selection strategy
(Identyfikacja czynników utrzymania pamięci transkrypcyjnej poprzez strategię selekcji komórek)
dr Wojciech Siwek European Commission,
Horizon 2020,
Marie Skłodowska-Curie Actions
Individual Fellowships (MSCA IF)
252 078,72 € 01.06.2021-30.05.2024 GA no. 101025900
Funding „Premia na Horyzont” for the project
IMMUNE-GENEMEMO
dr Wojciech Siwek Ministry for Education and Science (MEiN), Premia na Horyzont

222 413 PLN (~50 000 €) 01.06.2021-30.05.2024 516254/PnH2/2021
The impact of UPF1 ATP mimetics on the mutant immunopeptidome
(Wpływ mimetyków UPF1 ATP na zmutowany immunopeptydom)
prof. Ted Hupp National Science Centre (NCN),  OPUS

Total:
3 098,35 PLN;
ICCVS UG:
1 664 355 PLN (~370 000 €)
01.09.2021-31.08.2025 UMO-2020/39/B/NZ7/02677
B cell lymphoma signalling through CD20
(Sygnalizacja przez receptor CD20 w chłoniaku z komórek B)
dr Małgorzata Lisowska National Science Centre (NCN),  MINIATURA

49 711 PLN (~11 000 €) 03.11.2021-02.11.2022 DEC-2021/05/X/NZ3/00602
Dynamics of membrane proteome of T cells during activation (Dynamika zmian proteomu błony komórkowej limfocytów T podczas aktywacji) dr Jakub Faktor National Science Centre (NCN),  MINIATURA 5

49 830 PLN (~11 000 €) 02.12.2021-01.12.2022 DEC-2021/05/X/NZ1/00766
Impact of IFITM1 and IFITM3 genes on qualitative and quantiative changes in repertoir of peptides presented by MHC class I molecules in cellular model of cervical cancer
(Wpływ genów IFITM1 oraz IFITM3 na zmiany jakościowe i ilościowe repertuaru peptydów prezentowanych przez cząsteczki MHC klasy I w modelu komórkowym raka szyjki macicy)
dr Maria Gomez Herranz National Science Centre (NCN),  MINIATURA 5

35 750 PLN
(~8 000 €)
15.12.2021-14.12.2022 DEC-2021/05/X/NZ1/01748
Exploring new roles for ADAR1 in cancer; generation of novel neoantigens, links with p53 and the effects of cancer treatment on ADAR1 activity
(Badanie nowych ról białka ADAR1 w nowotworach; udział w tworzeniu neoantygenów, powiązanie z białkiem p53 oraz wpływ terapii przeciwnowotworowych na aktywność białka ADAR1 (editRNA))
dr Małgorzata Kurkowiak National Science Centre (NCN),
WEAVE-UNISONO
1 588 978 PLN (~353 000 €) 01.06.2022-31.05.2025 UMO-2021/03/Y/NZ2/00055
CANVAS: Enhancing Cancer Vaccine Science for New Therapy Pathways prof. Natalia Marek-Trzonkowska European Commission,
Horizon Europe
Twinning
HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03
Total:
1 499 512,50 €;
ICCVS UG: 730 137,50 €
 01.10.2022-30.09.2025 GA  no. 101079510
Characteristics of the function and regulation of isoform 2 of the Nrf2 transcription factor
(Charakterystyka funkcji i regulacji izoformy 2 czynnika transkrypcyjnego Nrf2)
dr Alicja Sznarkowska National Science Centre (NCN), SONATA

1 776 908 PLN
(~396 000 €)
 01.09.2022-31.08.2025 UMO-2021/43/D/NZ1/02059 
Optimization of co-culture conditions to maximize TLR9-mediated NK cell activation
(Optymalizacja warunków ko-hodowli komórek NK w celu maksymalizacji ich odpowiedzi na stymulację receptora TLR9)
dr Zuzanna Urban-Wójciuk National Science Centre (NCN), MINIATURA 6

47 520 PLN
(~10 560€)
 01.10.2022-30.09.2023 DEC-2022/06/X/NZ3/00691  
Use of comparative oncology approach to dissect the PD-1 intrinsic signalling in osteosarcoma. Can dog be the key for next generation osteosarcoma treatments?
(Analiza wewnątrzkomórkowej ścieżki sygnalizacyjnej PD-1 w kostniakomięsaku z użyciem medycyny porównawczej. Czy pies jest kluczem do następnej generacji leków na kostniakomięsaka?)
Katarzyna Dziubek National Science Centre (NCN), PRELUDIUM

210 000 PLN
(~46 667 €)
 03.02.2023-02.02.2026   UMO-2022/45/N/NZ1/02699
Izabela Raszczyk, MBA European Commission,
Horizon Europe
ERA Talents
HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-03-01
Total:
3 093 030 €;
ICCVS UG: 568 450 €
 01.09.2023-31.08.2027 GA no. 101120502
(Mechanizmy Inicjacji Pamięci Transkrypcyjnej)
dr Wojciech Siwek National Science Centre (NCN), SONATA

3 013 200 PLN
(~837 000 €)
 01.12.2023-30.11.2026 UMO-2022/47/D/NZ1/01883