Łukasz Arcimowicz in the Board of the Intercollegiate Doctoral School of Biotechnology

MSc Łukasz Arcimowicz from International Centre for Cancer Vaccine Science (ICCVS), was appointed to the Board of the Intercollegiate Doctoral School of Biotechnology University of Gdansk (UG) and Medical University of Gdansk (GUMed) for the 2020-2024 term. Łukasz is working on his PhD in the field of Cancer Immunology at ICCVS.

The tasks of the Board shall be to: development of a draft of recruitment rules for the doctoral school and regulations of the doctoral school as well as evaluation of the principles of recruitment and education at the doctoral school from the perspective of parametric evaluation, inter alia.

Members of the Board

 1. prof. dr hab. Igor Konieczny, Director of the Doctoral School – Chairman of the Board,
 2. prof. dr hab. Jarosław Marszalek – biological sciences,
 3. prof.UG, dr hab. Michał Szymański – biological sciences,
 4. prof. GUMed, dr hab. Marcin Okrój – medical sciences,
 5. prof. GUMed, dr hab. Rafał Sądej – medical sciences,
 6. prof. dr hab. Marek Zietara – biological sciences,
 7. prof. UG, dr hab. Iwona Mruk – biological sciences,
 8. prof. dr hab. Piotr Trzonkowski – medical sciences,
 9. prof. dr hab. Michał Żmijewski – medical sciences,
 10. Łukasz Arcimowicz MSc, PhD student.
Read more:
 • https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/99434/zarzadzenie_nr_123r20_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_26_pazdziernika_2020_roku_w_sprawie_powolania_rady_miedzyuczelnianej_szkoly_doktorskiej
 • https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/90918/uchwala_nr_11919_senatu_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_26_wrzesnia_2019_roku_w_sprawie_regulaminu_miedzyuczelnianej_szkoly_doktorskiej_biotechnologii